Goodwill

Med goodwill menas ett gott anseende eller gott rykte – något som är positivt för företagets affärsvärde.

Inom redovisning är goodwill en immateriell anläggningstillgång som kan bestå av ett varumärke, ett företagsnamn, en tidningstitel eller något annat som man inte direkt kan ta på.

Om företaget får ersättning för goodwill är beloppet en skattepliktig inkomst i näringsverksamheten. Om företaget har balanserat utgifter för att skapa goodwillen, dvs inte dragit av utgifterna direkt utan satt upp dem på avskrivningsplan, får det oavskrivna värdet dras av när goodwillen säljs. 

Bokslut & årsredovisning - Förenkla med info & mjukvara från Björn Lundén - Ordförklaring för goodwill - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.