Revision 

Revision innebär att redovisningen och förvaltningen av ett bolag eller en förening efter räkenskapsårets slut granskas av en eller flera revisorer.

Revision brukar indelas i redovisningsrevision och förvaltningsrevision, men det är lite missvisande, eftersom redovisningen är en del av förvaltningen.

Bokslut & årsredovisning - Förenkla med info & mjukvara från Bjorn Lunden - Revision består av redovisningsrevision och förvaltningsrevision - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.