Andelstal

Ett andelstal är ett tal som beskriver hur stor andel någon har i exempelvis en samfällighet, en bostadsrättsförening eller ett finansiellt instrument.

Andelstalen kan vara uttryckta i procent eller i absoluta tal. Är andelstalet uttryckt i absoluta tal måste man veta summan av samtliga andelstal för att kunna beräkna andelen.

Bostadsrättsförening – fakta och tips från Björn Lundén - Ordförklaring för andelstal - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.