Andelsvärde

Med andelsvärde avses av den andel någon har i exempelvis en samfällighet, en bostadsrättsförening eller ett finansiellt instrument.

Andelsvärdet är andelstalet uttryckt i procent multiplicerat med det totala värdet.

Bostadsrättsförening – fakta och tips från Bjorn Lunden - Ordförklaring för andelsvärde - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.