Bostadsrättsförening / Skatteregler vid uthyrning av bostadsrätt

Skatteregler vid uthyrning av bostadsrätt

Faktagranskad artikel

Här får du en genomgång av skattereglerna vid uthyrning av hela eller en del av en bostadsrätt. 

Publicerad: 2023-03-15
Inkomstslaget kapital

Om du hyr ut en bostadsrätt som du eller någon närstående bor i eller har för avsikt att bo i (dvs lägenheten räknas som privatbostad) ska du skatta för hyresinkomsten i inkomstslaget kapital. I annat fall räknas uthyrningen som näringsverksamhet.

I inkomstslaget kapital tar du som inkomst upp hyresinkomsterna och eventuella inkomster från försäljning av alster, t ex frukt och grönsaker, som du säljer från bostadsrätten (kan förekomma från bostadsrätter som är småhus). Ditt eget eller någon närståendes utnyttjande av bostaden inkomstbeskattas inte (men om den närstående betalar hyra beskattas du precis som om en utomstående betalat hyra).

Schablonavdrag

Från intäkten får du dra av 40 000 kr, oavsett hur stor del av året du hyr ut. Detta 40 000-kronorsavdrag gäller per bostadsrätt. Är ni flera som äger bostadsrätten gemensamt, har ni rätt till ett sammanlagt avdrag på 40 000 kr. Vid uthyrning till din eller någon närståendes arbets- eller uppdragsgivare, får du inget 40 000-kronorsavdrag.

Avdrag motsvarande årsavgiften minus eventuellt ­kapitaltillskott

Dessutom får du dra av den del av årsavgiften som hör till den del av lägenheten som du hyr ut minus den del av årsavgiften som räknas som kapitaltillskott. Hyr du ut hela lägenheten blir det hela års­avgiften minus kapitaltillskottet, fördelat på de månader du hyr ut under året.

Med kapitaltillskott menas – förutom insatsen eller upplåtelseavgiften – inbetalningar som är avsedda att inom föreningen användas för fondering, exempelvis genom kapitalavbetalning på skulder (brukar kallas amorteringsfond), ny-, till- eller ombyggnad av fastigheten och andra stadigvarande kapitalplaceringar.

Föreningen ska kunna lämna en uppgift till dig om hur stor del av avgiften som är ett kapitaltillskott. Dock gör föreningen oftast beräkningen på helårsbasis. Om du har hyrt ut en del av året får du proportionera beloppet efter de månader som du har hyrt ut.

Vid uthyrning till din egen eller någon närståendes arbets- eller uppdragsgivare, får du inget avdrag för någon del av årsavgiften, och inte heller något schablonavdrag. I stället får du dra av en rimlig merkostnad för uthyrningen.

Räkna kvadratmeter

Hyr du ut bara en del av lägenheten, t ex till en inneboende, måste du räkna ut hur stor del av avgiften som hör till uthyrningen. Enklast är att du räknar per kvadratmeter, dvs hur många kvadratmeter du hyr ut och hur stor andel det blir i förhållande till antalet kvadratmeter i hela lägenheten.

Korttidsuthyrning

Om du hyr ut din bostadsrätt under kortare tid, exempelvis genom ett förmedlingsföretag får du dra av den del av avgiften som motsvarar den faktiska hyrestiden enligt avtal. Det är årets sammanlagda uthyrningstid som du måste räkna ihop och det kan kännas tufft när uthyrningen kan vara t ex 10.00 dag 1 till 18.00 dag 3 eller 12.00 dag 1 till 15.00 dag 7 osv.

Exempel:
Eva har under året hyrt ut sin bostadsrättslägenhet vid ett flertal tillfällen med varierande hyresperioder. Under året har lägenheten enligt hyresavtalet varit uthyrd under sammanlagt 1 800 timmar, vilket motsvarar 75 dagar. Evas årsavgift till föreningen är 73 000 kr. Eva får därmed dra av 73 000 kr / 365 dagar x 75 dagar = 15 000 kr.

Av praktiska skäl får avdraget också beräknas efter det totala antalet nätter under året som bostaden varit uthyrd, dvs efter antalet övernattningar.

Alltså måste du dels ta hänsyn till hur stor del av bostaden som varit uthyrd i förhållande till bostadens totala yta, men även till den sammanlagda tid som lägenheten varit uthyrd.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!