Grundavdrag

Grundavdraget är ett schablonavdrag som minskar den skattepliktiga inkomsten för fysiska personer.

Grundavdragets storlek är knutet till prisbasbeloppet.

Grundavdraget kan inte vara högre än summan av inkomst av tjänst och aktiv näringsverksamhet minskad med allmänna avdrag.

Förenkla deklaration med fakta & mjukvara från Björn Lundén - Ordförklaring för grundavdrag - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.