Inkomst av kapital

Inkomst av kapital är ett av tre inkomstslag i det svenska skattesystemet.

Till inkomstslaget räknas inkomster och utgifter på grund av:

• löpande avkastning på egendom (kapital), t ex utdelning, inkomstränta och räntekompensation

• utgifter för kapital, t ex utgiftsränta, tomträttsavgäld, kostnader för förtidslösen av lån, ränteförmånsbelopp, räntekompensation och förvaltningsutgifter

• uthyrning och andra inkomster av privatbostäder

kapitalvinster och kapitalförluster.

Vid beskattning av inkomster i inkomstslaget kapital sammanräknas, med några få undantag, alla inkomster och utgifter som hör till inkomstslaget.

Ett överskott i inkomstslaget kapital beskattas med 30% (proportionell) statlig skatt.

Ett underskott i kapital ger en skattereduktion med 30% på underskott upp till 100 000 kr under ett år och med 21% på det överskjutande beloppet.

Reduktionen görs mot statlig och kommunal inkomstskatt och från fastighetsskatt. Däremot görs ingen avräkning från förmögenhetsskatt. Underskott får inte sparas till ett kommande år.

Det är bara fysiska personer och dödsbon som kan beskattas för inkomst av kapital. För juridiska personer ingår alla inkomster och utgifter i inkomstslaget näringsverksamhet.

I inkomstslaget kapital tillämpas kontantprincipen och beskattningsåret alltid detsamma som kalenderåret.

Förenkla deklaration med fakta & mjukvara från Bjorn Lunden - Ordförklaring för inkomst av kapital - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.