Inkurans

Inom redovisning innebär inkurans en minskning av en varas värde på grund av tekniska eller ekonomiska orsaker.

Varor kan bli inkuranta genom att de blir defekta (t ex rostskador), omoderna (t ex modekläder eller reservdelar) eller övertaliga (dvs lagret är större än vad som är möjligt att sälja inom normal lagringstid).

I bokslutet ska man ta hänsyn till inkurans, fast på lite olika sätt beroende på vilken värderingsmetod man använder:

• Värderas lagret till verkliga värdet (nettoförsäljningsvärdet) har inkuransen redan beaktats i värderingen.

• Värderas lagret till återanskaffningsvärdet ska den verkliga inkuransen dras av (om det finns någon).

• Värderas lagret till anskaffningsvärdet gör man inget inkuransavdrag, anskaffningsvärdet används ograverat för samtliga lagertillgångar. I detta alternativ finns en skatteregel som säger att lagret får värderas till 97% av det samlade anskaffningsvärdet. Den regeln kan användas även civilrättsligt i bokföringen.

Förenkla deklaration med fakta & mjukvara från Björn Lundén - Ordförklaring för inkurans - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.