Digitalisera företaget

Digitalisera företaget

– vi förenklar för dig som vill digitalisera och automatisera

I många svenska småföretag är pappersarbete och manuella rutiner fortfarande ett betydande inslag, både när det gäller hanteringen mot kund och den interna administrationen. Har du planer på att digitalisera och automatisera verksamheten? Vi på Björn Lundén erbjuder smidiga digitala lösningar som underlättar ditt företagande och frigör tid som du istället kan ägna åt intäktskapande arbete. 

5 anledningar att digitalisera företaget

1bla_rund.png

Smidigare och snabbare flöde

I samma stund som ditt underlag finns digitalt kan det också delas (t ex med en bokföringsbyrå eller ett ekonomisystem). Det innebär ett helt annat flöde än i det analoga företaget där saker har en tendens att samlas på hög.

2bla_rund.png

Ökad mobilitet

Att jobba digitaliserat innebär en ökad mobilitet. Du kan med andra ord plocka fram telefonen och skicka fakturan redan när du gjort klart jobbet ute hos din kund. Och direkt när du parkerat bilen hemma kan du fylla i dagens körning i körjournalen. En konsekvens av att digitalisera företaget är alltså att du kan vara klar med jobbet när du kommer hem – du behöver inte längre sitta och vända papper på kvällstid. Ökad digitalisering innebär också bättre förutsättningar för distansarbete.

3bla_rund.png

Större kontroll

Det är lätt hänt att analoga underlag försvinner eller sprids ut mellan olika mappar och pärmar. Med digitala underlag, som är spårbara på ett helt annat sätt, ökar kontrollen över ditt företags ekonomi och du kan fatta mer välgrundade beslut.  

4bla_rund.png

Ökad kvalitet

I och med att du registrerar ett digitalt underlag direkt i samband med händelsen, och att materialet lagras på ett säkert sätt, får du en ökad kvalitet på ditt arbete. 

5bla_rund.png

Rejäl tidsbesparing

Med smidiga digitala flöden minskar du tidsåtgången för ditt administrativa arbete. Det här gör i sin tur att du får mer tid över till roligare och mer intäktskapande arbete.   

Intressanta artiklar om att digitalisera företaget 

Temasidor - Digitalisera företaget - Vi hjälper dig digitalisera företaget - Bjorn Lunden - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_6208_dc6208_cArticleListpg2586_ctl00
Automatiserad bokföring

Automatiserad bokföring, eller AI Bokföring som det också kallas, förenklar och sparar tid för dig som tidigare gjort mycket av bokföringsarbetet manuellt. Du minimerar dessutom risken för fel som beror på den mänskliga faktorn och får tid över till att s...

Läs mer »
Temasidor - Digitalisera företaget - Vi hjälper dig digitalisera företaget - Bjorn Lunden - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_6208_dc6208_cArticleListpg516_ctl00
Arkivering digitalt eller på papper – vad gäller?

Den utbredda digitaliseringen inom bland annat redovisningsbranschen aktualiserar frågan om vad som gäller vid arkivering av material. När och hur behöver man spara originalkvitton och när räcker det att spara kvittot digitalt? 

Läs mer »
Temasidor - Digitalisera företaget - Vi hjälper dig digitalisera företaget - Bjorn Lunden - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_6208_dc6208_cArticleListpg497_ctl00
Varför ska jag digitalisera mitt företag?

I denna artikel tittar vi på vilka incitamenten är för dig som småföretagare att satsa på ökad digitalisering och automatisering i din verksamhet. 

Läs mer »

Varför ska jag digitalisera mitt företag?

Ja, ett enkelt svar är att utvecklingen på i princip alla områden går i den riktningen, och att man på många områden kunnat effektivisera verksamheten och öka konkurrenskraften tack vare ett digitaliserat arbetssätt. När du ska ta ställning till om du ska göra en digital satsning i ditt företag bör du självfallet utgå från dina förutsättningar och vad du vill uppnå.

Ett helt företag att driva företag…

Vi kan börja med att konstatera att det är ett helt företag att driva företag, även för dig som har en mindre firma utan några anställda. Du ska ha en ordnad bokföring, betala fakturor, skicka fakturor och hantera påminnelser, redovisa moms, upprätta körjournal och mycket annat. Har du dessutom anställda tillkommer ett antal uppgifter som att beräkna lön och semester mm, betala ut lön, skapa lönebesked och kontrolluppgifter, lämna arbetsgivardeklarationer, mm.

Det analoga företaget

Som småföretagare är det inte alls säkert att du är särskilt road av den här delen av företagandet. Du lägger därför inte någon större möda på detta utan nöjer dig med att spara faktureringsunderlag, kvitton, fakturor, noteringar om körsträckor osv i en mapp eller liknande som du överlämnar till din make eller redovisningsbyrå varje månad, i bästa fall. Redan här uppstår en fördröjning.

I nästa steg ska den som hjälper dig reda ut affärshändelserna, vilket normalt medför att denne måste kontakta dig för att räta ut frågetecken av olika slag. Ytterligare en fördröjning med andra ord. Med någon eller några månaders eftersläpning får du sedan ut ekonomirapporter som visar hur ditt företag går, eller – egentligen – hur företaget gick för en tid sedan. Då kan det redan vara för sent.

Det digitaliserade företaget

Inte heller den ”digitale” företagaren hyser nödvändigtvis någon större kärlek till administrativa rutiner. Men i det digitala företaget behöver detta faktum, till skillnad från det analoga företaget, inte få några negativa konsekvenser.

Den stora skillnaden består i att man i det digitala företaget transformerar de analoga underlagen till digitala (t ex skannar en pappersfaktura) eller gör materialet digitalt direkt (t ex genom att föra körjournal direkt i en app). I samma stund som underlaget finns digitalt kan det också delas (t ex med en bokföringsbyrå eller ett ekonomisystem). Det innebär ett helt annat flöde än i det analoga företaget där saker har en tendens att samlas på hög.

Att jobba digitaliserat innebär en ökad mobilitet, dvs att man kan jobba i princip var som helst. I dag anpassas allt fler funktioner i de administrativa systemen för användning på platta eller mobil. Det betyder att du kan plocka fram telefonen och skicka fakturan redan när du gjort klart jobbet ute hos din kund. Och direkt när du parkerat bilen hemma kan du fylla i dagens körning i körjournalen. Du kan alltså vara klar med jobbet när du kommer hem.

När vi pratade om det analoga företaget berörde vi fördröjningar i återrapporteringen. Med ett digitalt arbetssätt behöver det inte bli någon eftersläpning om du som företagare löpande lägger in affärshändelserna i systemet. Så snart du lagt in uppgifterna kommer de in i systemet som då uppdaterar de ekonomiska rapporterna och prognoserna så att du ser det aktuella läget.

Kan jag göra det här på egen hand?

Det beror på vilka delar av verksamheten du vill digitalisera. Tänker du dig att digitalisera alla flöden bör du kontakta en konsult som kan se över helheten och föreslå hur du går vidare. Vill du fokusera på vissa delar som fakturaflöden, rese- och utläggshantering, tidrapporter, ekonomiöversikt osv finns färdiga applikationer som du på egen hand kan implementera i din verksamhet. 

Vi kan hjälpa dig!

Fyll i dina uppgifter eller ring oss på 0650-54 14 00, så hjälper vi dig!