Enskild Firma / Periodiseringsfond i enskild firma

Periodiseringsfond i enskild firma

Faktagranskad artikel

Många företagare använder sig av avsättning till periodiseringsfond för att skjuta upp skatten, ibland finns en plan med avsättningen och andra gånger är det kanske av slentrian som avsättningen görs. Här skriver vi om hur mycket du får sätta av och när det kan vara en god idé att använda periodiseringsfond. 

Publicerad: 2023-04-06

Om du har aktiebolag behöver du tänka på lite andra saker, läs om periodiseringsfond i aktiebolag här!

Syftet med periodiseringsfond

Systemet med periodiseringsfonder ger möjlighet att utjämna resultatet mellan åren. Vid vinstår kan du göra en avsättning (avdrag) till periodiseringsfond. Vid förlustår kan du göra en återföring (intäkt) av periodiseringsfond för att jämna ut resultatet. När du gör en avsättning till periodiseringsfond minskar skatten, men eftersom avsättningarna måste återföras så handlar det egentligen om att skjuta upp skatten. Planerar du rätt kan du dock njuta av mindre skatt!

Hur mycket får avsättas till periodiseringsfond?

Enskilda näringsidkare (och fysiska handelsbolagsdelägare) får göra en avsättning med högst 30% av vinsten. Avsättningen till periodiseringsfond beskattas inte och varje års avsättning bildar en egen fond som ska återföras till beskattning senast sjätte beskattningsåret efter det beskattningsår då avsättningen gjordes. Det är alltid den äldsta periodiseringsfonden som ska återföras först. Men det går också att återföra periodiseringsfonderna tidigare och bara en del av dem.

När bör man sätta av till periodiseringsfond?
  • Vid år med goda vinster kan du göra avsättning till periodiseringsfond med syfte att återföra hela eller delar av avsättningen under ett förlustår. Om du återför så stor del som motsvarar förlusten blir det ingen skatt alls på återföringen!
  • Om du har svårt att få lån kan en avsättning till periodiseringsfond frigöra kapital som du behöver i verksamheten.
  • För att undvika statlig skatt – återför periodiseringsfonden ett år som du har lägre marginalskatt.

Det är viktigt att fundera över när det lönar sig med avsättning till periodiseringsfond. Många sätter av slentrianmässigt för att skjuta upp skatten så länge som möjligt. Vi tycker att man ska ha en plan, förr eller senare ska avsättningen återföras och har man då spenderat avsättningen på privat konsumtion kan det bli ett hårt slag.

  • Återför avsättningen om du vill maximera din pensionsgrundande inkomst (PGI).
  • Börjar du närma dig pensionsåldern kan det vara gynnsamt att återföra periodiseringsfonderna när du tar ut full allmän pension eftersom egenavgifterna är lägre då.
  • Om du vill komma upp i tillräcklig inkomst för att få nedsättning av egenavgifterna – sätt av ett bra år och återför ett mindre bra år.
  • Återföring kan också vara ett sätt att kunna utnyttja jobbskatteavdraget eller rot- och rutavdraget.
Tänk också på…

När du gör en avsättning till periodiseringsfond behöver du inte ha pengarna reserverade på något sätt, periodiseringsfonder är en ren papperskonstruktion. Därför kan det bli extra jobbigt om du av någon anledning oplanerat måste återföra dina periodiseringsfonder. Då kan det vara skönt att inte ha spenderat avsättningen på privat konsumtion – se därför till att ha en plan för dina periodiseringsfonder!

Läsa mer

För en komplett genomgång av skattereglerna för dig med enskild firma rekommenderas boken Enskild firma.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!