30% rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 30/11. Vad vill du lära dig? »

Enskild Firma / Utdelning i enskild firma

LEI-koder för värdepappershandel

En klient som driver sitt åkeri som enskild firma har fått utdelning på sina aktier i den åkericentral han tillhör. Ska utdelningen deklareras på en k-blankett och justeras bort på näringsbilagan eftersom den är bokförd som intäkt? Eller beskattas utdelningen i näringsverksamheten? 

Publicerad:
Svar:

Utdelningen på aktierna ska inte beskattas i näringsverksamheten utan i inkomstslaget kapital. Du deklarerar utdelningen på blankett K4 och  återför den bokförda intäkten i ruta R14 på NE-blanketten. Om näringsidkaren gör förenklat årsbokslut (K1) ska utdelningen inte bokföras alls i näringsverksamheten (och den behöver inte bokföras annars heller).