Förenklat årsbokslut

– vi förenklar för dig med enskild firma

Vi har förenklat för enskilda näringsidkare när det gäller årsbokslut i mer än 30 år. Numera får de flesta enskilda näringsidkare avsluta räkenskaperna med ett förenklat årsbokslut. Detta ligger även till grund för deklarationen. Hos oss hittar du lättanvända program, pedagogiska onlinekurser och lättfattliga handböcker som förenklar när du ska göra ditt förenklade årsbokslut.

Frågor och svar om förenklat årsbokslut

Temasidor - Förenklat årsbokslut - ctl00_cph1_qna_paragraph_paragraphImg

Vem får göra förenklat årsbokslut?

Enskilda näringsidkare med en nettoomsättning som understiger 3 miljoner kronor får välja att avsluta den löpande bokföringen vid räkenskapsårets slut med ett förenklat årsbokslut istället för ett vanligt årsbokslut.  

Temasidor - Förenklat årsbokslut - ctl00_cph1_qna_dccParagraph_po_6254_dc6254_paragraphImg

När ska det förenklade årsbokslutet vara klart?

Det ska vara klart senast 6 månader efter räkenskapsårets utgång. I praktiken måste det dock vara färdigt tidigare eftersom bokslutet ska ligga till grund för inkomstdeklarationen som ska lämnas senast 2 maj. 

Temasidor - Förenklat årsbokslut - ctl00_cph1_qna_dccParagraph_po_6255_dc6255_paragraphImg

Vad ska ett förenklat årsbokslut innehålla?

Det förenklade årsbokslutet ska innehålla en resultaträkning och en balansräkning som ska upprättats enligt god redovisningssed. Du ska också lämna en upplysning om hur mycket du har avsatt till obeskattade och delbeskattade reserver.  

Temasidor - Förenklat årsbokslut - ctl00_cph1_qna_dccParagraph_po_6256_dc6256_paragraphImg

Behöver jag deklarera enskilda firman om jag gjort ett årsbokslut?

Ja, du måste ändå deklarera. Tanken är dock att du som gör ett förenklat årsbokslut i princip även fullgör din deklarationsplikt för poster fram till bokfört resultat (R11) på blankett NE. 


Här hittar du ett förslag till arbetsgång som kan underlätta när du gör förenklat årsbokslut »

Lär dig göra förenklat årsbokslut

– onlinekurs i datorn, mobilen eller plattan

I den här onlinekursen lär du dig göra ett förenklat årsbokslut i en enskild firma. Vi går utförligt igenom hela flödet från avstämning av årets bokföring till upprättandet av själva bokslutet. Och när du gjort bokslutet har du även stora delar av inkomstdeklarationen klar. 

Temasidor - Förenklat årsbokslut - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_6269_dc6269_productCplpg3102_productImg

 Populär
ekurs

Intressanta artiklar om förenklat årsbokslut 

Temasidor - Förenklat årsbokslut - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_6270_dc6270_cArticleListpg227_ctl00
Eget uttag i enskild firma

I den här artikeln tittar vi på hur en enskild näringsidkares egna uttag av ­kontanter, varor och tjänster hanteras skattemässigt. Med eget uttag menas en enskild näringsidkares uttag av kontanter, varor eller tjäns­ter ur näringsverksamheten. 

Läs mer »
Temasidor - Förenklat årsbokslut - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_6270_dc6270_cArticleListpg257_ctl00
Bokföra bilförmån i enskild firma

Här tittar vi på hur du ska bokföra bilförmån i enskild firma.

Läs mer »
Temasidor - Förenklat årsbokslut - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_6270_dc6270_cArticleListpg104_ctl00
Förenklat årsbokslut – så här gör du!

Förenklat årsbokslut, är det så enkelt som det låter? Här går vi igenom vad det förenklade årsbokslutet består av och ger förslag på arbetsgång för ditt arbete. 

Läs mer »

Vi kan hjälpa dig!

Fyll i dina uppgifter eller ring oss på 0650-54 14 00, så hjälper vi dig!