Företagande / Att göra en resultatbudget

Att göra en resultatbudget  

– snabbgenomgång 
Faktagranskad artikel

En resultatbudget är en plan över beräknade intäkter och kostnader för t ex ett år eller en månad. Den kan beskrivas som en mer eller mindre kvalificerad bedömning av hur företagets situation kommer att se ut för en viss kommande period. 

Publicerad: 2023-01-05

Budgeten kan sägas vara en handlingsplan uttryckt i siffror. Poängen med en budget är att du får större kontroll och en bättre överblick över företagets ekonomi.

En viktig funktion hos budgeten är att den tvingar dig att tänka igenom och fundera kring verksamhetens intäkter och utgifter mm. Det gäller framförallt i nystartade och andra unga företag.

Resultatbudgeten är en sammanställning av företagets förväntade intäkter och kostnader och det förväntade resultatet på olika nivåer för en viss period, t ex för ett år, ett kvartal eller en månad.

Intäkterna svårast

Det är oftast mycket lättare att budgetera kostnaderna än intäkterna i resultatbudgeten. Kostnaderna blir för det mesta rena matematiken, medan intäkterna innehåller ett stort mått av rena gissningar, beroende på hur marknaden ser ut.

För att budgetera försäljningen i kronor i ett företag som funnits i några år handlar det mest om att försöka beräkna hur stor försäljningsvolymen kommer att bli under perioden. Oftast utgår man från försäljningen i tidigare perioder och justerar för tänkta förändringar.

För att budgetera försäljningen i ett nystartat företag måste man normalt även titta på:

  • vad produkterna ska kosta
  • vilket sortiment företaget ska ha och hur mycket företaget planerar att sälja av olika varor och tjänster
  • vilka kunder företaget kommer att ha
  • vilka geografiska marknader företaget kommer att vända sig till
  • vilka marknadsföringsinsatser företaget planerar under året.
Månadsbudget

I resultatbudgeten bör man ta ställning till varje månads belopp för sig. Det gäller framför allt för intäkterna och de kostnader som är direkt knutna till intäkterna, exempelvis varukostnader. 

I ett företag med säsongvariationer är det extra viktigt att resultatbudgeten görs månad för månad och inte enbart år för år. Att bara ta årets totala intäkter och kostnader och dela med 12 (eller 11 om du räknar bort semestermånaden) ger förmodligen en felaktig bild. Ett alternativ är att använda fördelningsmallar baserade på erfarenheter från tidigare år.

I Stora Mallpaketet ingår en lättanvänd mall för dig som behöver upprätta en resultatbudget.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!