30% rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 30/11. Vad vill du lära dig? »

Mallar / Övrigt / Stora Mallpaketet
Stora mallpaketet

Stora Mallpaketet

Fler än 130 dokumentmallar för 699 kr

Använd våra dokument­mallar när du behöver upp­rätta ett doku­ment, t ex ett köpe­avtal eller en fak­tura, en bolags­ordning, ett anställ­nings­avtal, en kör­journal, ett gåvobrev, ett testa­mente eller ett äkten­skaps­förord. Du sparar mycket tid och mini­merar sam­tidigt risken för fel.

Stora mall­paketet inne­håller mallar för snart sagt alla de doku­ment du kan behöva upp­rätta både i före­taget och privat. 

Ladda ner direkt. Efter genomfört köp får du direkt tillgång till dina mallar. Mallarna finns även tillgängliga för nedladdning i 12 mån på Mina sidor efter köpet. Mallpaketet debiteras årsvis (avtalet löper på ett år). Ingen uppsägningstid. Moms tillkommer. 

Betalkort eller faktura (ingen avgift)

 • Övriga mallar - Stora Mallpaketet – prisvärt mallpaket - ctl00_cph1_packageTrustIcons_trustIconsCplpg2560_trustImg
  Direkt åtkomst

  – du får tillgång till dina mallar direkt efter köpet

 • Övriga mallar - Stora Mallpaketet – prisvärt mallpaket - ctl00_cph1_packageTrustIcons_trustIconsCplpg2561_trustImg
  Kvalitetssäkrade

  – mallarna är framtagna av erfarna experter 

 • Övriga mallar - Stora Mallpaketet – prisvärt mallpaket - ctl00_cph1_packageTrustIcons_trustIconsCplpg2562_trustImg
  Hjälptexter ingår

  – tillsammans med mallen får du en hjälptext med anvisningar

 • Övriga mallar - Stora Mallpaketet – prisvärt mallpaket - ctl00_cph1_packageTrustIcons_trustIconsCplpg2563_trustImg
  30 dagar öppet köp

  – meddela om du inte är nöjd så återgår köpet 

Dessa mallar ingår i Stora mallpaketet

Övriga mallar - Stora Mallpaketet – prisvärt mallpaket - ctl00_cph1_packageList_exCategoryListpg2569_ctl00
Familjejuridik

 • Anmälan om gemensam bostad
 • Arvskifte
 • Bodelning sambor
 • Bodelningsavtal – under bestående äktenskap
 • Bodelningsavtal – vid skilsmässa
 • Bodelningsförrättare makar, ansökan om
 • Bodelningsförrättare sambor, ansökan om
 • Giftorättsgods, medgivande
 • Samboavtal
 • Testamente
 • Äktenskapsförord
 • Äktenskapsskillnad, fullföljdsansökan
Övriga mallar - Stora Mallpaketet – prisvärt mallpaket - ctl00_cph1_packageList_exCategoryListpg2568_ctl00
Fastighet och bostadsrätt

 • Andrahandsuthyrning, bostadsrätt
 • Bostadsarrende
 • Fullmakt Fastighetsförsäljning
 • Gåvobrev, bostadsrätt
 • Gåvobrev, fastighet
 • Handpenningavtal, fastighet
 • Hyresavtal, lokal
 • Hyresavtal, lägenhet
 • Hyresavtal, villa
 • Jordbruksarrende
 • Köpebrev fastighet
 • Köpekontrakt, fastighet
 • Lägenhetsarrende
 • Servitutsavtal
 • Uppsägning av lokalhyresavtal för hyresgästen
 • Uppsägning lokalhyresavtal för hyresvärden
 • Överlåtelseavtal, bostadsrätt (köpeavtal)
Övriga mallar - Stora Mallpaketet – prisvärt mallpaket - ctl00_cph1_packageList_exCategoryListpg2570_ctl00
Lön och personal

 • Anställningsavtal
 • Anställningsbetyg
 • Anställningsintyg
 • Arbetsbeskrivning, anställd
 • Avskedande, besked
 • Avskedande, underrättelse
 • Avtal om förmånsbil
 • Erinran till anställd (LAS-varning)
 • Kallelse information om arbetsbrist
 • Kvittningsmedgivande, förskottssemester
 • Ledighetsansökan
 • Lönebesked
 • Lönesamtal
 • Offertmall
 • Pensionering – besked
 • Provanställning upphör
 • Representationsblankett
 • Reseräkning
 • Riskbedömning och handlingsplan
 • Sjukersättning - besked
 • Sjukfrånvaro, redovisning av
 • Sjukförsäkran
 • Socialavgiftsavtal
 • Tidrapport
 • Tidsbegränsad anställning upphör
 • Tjänstgöringsbetyg
 • Tjänstgöringsintyg
 • Turordningslista
 • Uppsägning från anställd
 • Uppsägning på grund av arbetsbrist
 • Uppsägning på grund av personliga skäl
 • Uppsägning på grund av personliga skäl, underrättelse
 • Utvecklingssamtal
 • Överenskommelse om att anställning upphör
Övriga mallar - Stora Mallpaketet – prisvärt mallpaket - ctl00_cph1_packageList_exCategoryListpg2571_ctl00
Bolag

 • Aktiebok
 • Aktiebrev
 • Aktieägaravtal
 • Aktieägartillskott
 • Direktpension, avtal
 • Bolagsordning
 • Borgensförbindelse
 • Byte från enskild firma till aktiebolag, mall
 • Extra bolagsstämmoprotokoll
 • Fullmakt (enkel)
 • Företagsöverlåtelse – aktier
 • Företagsöverlåtelse - rörelse
 • Gåvobrev, aktier
 • Handelsbolagsavtal
 • Kallelse till extra bolagsstämma
 • Kallelse till årsstämma (ordinarie bolagsstämma)
 • Kassaflödesanalys
 • Kontrollbalansräkning
 • Likviditetsbudget
 • Optionsavtal, aktier i privat aktiebolag
 • Resultatbudget
 • Sekretessavtal
 • Styrelsens arbetsordning, aktiebolag
 • Styrelsens förslag till vinstutdelning
 • VD-avtal
 • VD-avtal, engelska
 • Årsstämmoprotokoll (bolagsstämmoprotokoll)
Övriga mallar - Stora Mallpaketet – prisvärt mallpaket - ctl00_cph1_packageList_exCategoryListpg2572_ctl00
GDPR

 • Personuppgiftsbiträdesavtal
 • Personuppgiftspolicy, extern
 • Personuppgiftspolicy, intern
 • Samtycke till personuppgiftsbehandling
 • Underbiträdesavtal
Övriga mallar - Stora Mallpaketet – prisvärt mallpaket - ctl00_cph1_packageList_exCategoryListpg2573_ctl00
Köp och försäljning

 • Avbetalningsköp mellan näringsidkare
 • Betalningspåminnelse
 • Fakturamall – momsfri
 • Faktura – omvänd byggmoms
 • Faktura hushållstjänster
 • Faktura, engelska – Invoice
 • Fakturamall
 • Faktura ROT-arbete
 • Följesedel
 • Generalfullmakt
 • Generalfullmakt, engelska
 • Hyresavtal, lös egendom
 • Inkassokrav
 • Kassarapport
 • Konsultavtal
 • Konsultavtal, engelska
 • Kreditfaktura
 • Köpeavtal, lös egendom
 • Offertförfrågan
 • Orderbekräftelse
 • Proformafaktura
 • Reklamationsblankett
 • Uppdragsavtal ekonomitjänster
 • Uppdragsavtal ekonomitjänster, engelska
 • Uppdragsavtal hushållstjänster
Övriga mallar - Stora Mallpaketet – prisvärt mallpaket - ctl00_cph1_packageList_exCategoryListpg2574_ctl00
Övrigt

 • Förteckning över anläggningstillgångar
 • Gåvobrev, lös egendom
 • Innehavareskuldebrev
 • Körjournal
 • Momsberäkning måltidsrepresentation
 • Orderskuldebrev
 • Samarbetsavtal
 • Skuldebrev (enkelt)
 • Sponsoravtal
 • Uppdragsavtal ROT-arbeten
Övriga mallar - Stora Mallpaketet – prisvärt mallpaket - ctl00_cph1_packageList_exCategoryListpf7_allItemsIcon
Alla mallar, A - Ö

 • Aktiebok
 • Aktiebrev
 • Aktieägaravtal
 • Aktieägartillskott
 • Andrahandsuthyrning, bostadsrätt
 • Anmälan om gemensam bostad
 • Anställningsavtal
 • Anställningsbetyg
 • Anställningsintyg
 • Arbetsbeskrivning, anställd
 • Arvskifte
 • Avbetalningsköp mellan näringsidkare
 • Avskedande, besked
 • Avskedande, underrättelse
 • Direktpension, avtal
 • Avtal om förmånsbil
 • Betalningspåminnelse
 • Bodelning sambor
 • Bodelningsavtal – under bestående äktenskap
 • Bodelningsavtal – vid skilsmässa
 • Bodelningsförrättare makar, ansökan om
 • Bodelningsförrättare sambor, ansökan om
 • Bolagsordning
 • Borgensförbindelse
 • Bostadsarrende
 • Byte från enskild firma till aktiebolag, mall
 • Erinran till anställd (LAS-varning)
 • Extra bolagsstämmoprotokoll
 • Fakturamall – momsfri
 • Faktura – omvänd byggmoms
 • Faktura hushållstjänster
 • Faktura, engelska – Invoice
 • Fakturamall
 • Faktura ROT-arbete
 • Fullmakt (enkel)
 • Fullmakt Fastighetsförsäljning
 • Följesedel
 • Företagsöverlåtelse – aktier
 • Företagsöverlåtelse - rörelse
 • Förteckning över anläggningstillgångar
 • Generalfullmakt
 • Generalfullmakt, engelska
 • Giftorättsgods, medgivande
 • Gåvobrev, aktier
 • Gåvobrev, bostadsrätt
 • Gåvobrev, fastighet
 • Gåvobrev, lös egendom
 • Handelsbolagsavtal
 • Handpenningavtal, fastighet
 • Hyresavtal, lokal
 • Hyresavtal, lägenhet
 • Hyresavtal, lös egendom
 • Hyresavtal, villa
 • Hyresavtal, villa
 • Inkassokrav
 • Innehavareskuldebrev
 • Jordbruksarrende
 • Kallelse information om arbetsbrist
 • Kallelse till extra bolagsstämma
 • Kallelse till årsstämma (ordinarie bolagsstämma)
 • Kassaflödesanalys
 • Kassarapport
 • Kommissionsavtal
 • Konsultavtal
 • Konsultavtal, engelska
 • Konsultavtal, engelska
 • Kontrollbalansräkning
 • Kreditfaktura
 • Kvittningsmedgivande, förskottssemester
 • Köpeavtal, lös egendom
 • Köpebrev fastighet
 • Köpekontrakt, fastighet
 • Körjournal
 • Ledighetsansökan
 • Likviditetsbudget
 • Lägenhetsarrende
 • Lönebesked
 • Lönesamtal
 • Momsberäkning måltidsrepresentation
 • Offertförfrågan
 • Offertmall
 • Optionsavtal, aktier i privat aktiebolag
 • Orderbekräftelse
 • Orderskuldebrev
 • Pensionering – besked
 • Personuppgiftsbiträdesavtal
 • Personuppgiftspolicy, extern
 • Personuppgiftspolicy, intern
 • Proformafaktura
 • Provanställning upphör
 • Reklamationsblankett
 • Representationsblankett
 • Reseräkning
 • Resultatbudget
 • Riskbedömning och handlingsplan
 • Samarbetsavtal
 • Samboavtal
 • Samtycke till personuppgiftsbehandling
 • Sekretessavtal
 • Servitutsavtal
 • Sjukersättning - besked
 • Sjukfrånvaro, redovisning av
 • Sjukförsäkran
 • Skuldebrev (enkelt)
 • Socialavgiftsavtal
 • Sponsoravtal
 • Styrelsens arbetsordning, aktiebolag
 • Styrelsens förslag till vinstutdelning
 • Testamente
 • Tidrapport
 • Tidsbegränsad anställning upphör
 • Tjänstgöringsbetyg
 • Tjänstgöringsintyg
 • Turordningslista
 • Underbiträdesavtal
 • Underrättelse till Panthavare
 • Uppdragsavtal ekonomitjänster
 • Uppdragsavtal ekonomitjänster, engelska
 • Uppdragsavtal hushållstjänster
 • Uppdragsavtal ROT-arbeten
 • Uppsägning av lokalhyresavtal för hyresgästen
 • Uppsägning från anställd
 • Uppsägning lokalhyresavtal för hyresvärden
 • Uppsägning på grund av arbetsbrist
 • Uppsägning på grund av personliga skäl
 • Uppsägning på grund av personliga skäl, underrättelse
 • Utvecklingssamtal
 • VD-avtal
 • VD-avtal, engelska
 • Årsstämmoprotokoll (bolagsstämmoprotokoll)
 • Äktenskapsförord
 • Äktenskapsskillnad, fullföljdsansökan
 • Överenskommelse om att anställning upphör
 • Överlåtelseavtal, bostadsrätt (köpeavtal)
Övriga mallar - Stora Mallpaketet – prisvärt mallpaket - ctl00_cph1_howTo_sahargorduimage

Så här gör du:

 1. Efter genomfört köp får du direkt tillgång till dina mallar via ”Tack för din order”-sidan och via din orderbekräftelse. Du hittar även dina mallar under Mina sidor där de finns tillgängliga i 12 månader från köpet. 
 2. Du laddar ner en mall, fyller i på skärmen och skriver ut det färdiga dokumentet på papper eller som pdf om du föredrar det.
 3. Mallar som du laddat ner har du tillgång till i evig tid, det är bara inloggningstiden som är begränsad till 12 månader.

  Observera att du får två filer (mallfil + anvisningsfil) och att filerna därför är zippade. Saknar du zip-program kan du ladda hem ett kostnadsfritt sådant här:  http://www.7-zip.org/

Vill du ha hjälp att välja rätt?

Ring oss på 0650-54 14 00 eller fyll i dina uppgifter, så kontaktar vi dig!