Fast räkning

Arbete på fast räkning (till fast pris) betyder att ett visst arbete utförs till ett i förväg överenskommet pris. Fast räkning innebär att den ekonomiska risken övergår från köparen till säljaren. Alla fördyringar får alltså säljaren stå för. Jfr löpande räkning.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.