Just nu har vi driftstörningar vilket gör att vissa kunder upplever problem med att logga in i våra apptjänster samt i våra onlinetjänster. Felsökning pågår och bör vara åtgärdat inom kort!

Fast räkning

Arbete på fast räkning (till fast pris) betyder att ett visst arbete utförs till ett i förväg överenskommet pris. Fast räkning innebär att den ekonomiska risken övergår från köparen till säljaren. Alla fördyringar får alltså säljaren stå för. Jfr löpande räkning.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för fast räkning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.