Hyra

I jordabalken (hyreslagen) definieras hyra som en upplåtelse av hus eller del av hus genom avtal mot ersättning.

För att upplåtelsen ska räknas som hyra måste uthyrningen ske mot ersättning. Hyresavtalet kan gälla en bestämd eller obestämd tid. Uthyrning av bostäder brukar normalt gälla obestämd tid vilket också är huvudregeln i hyreslagen. Uthyrning av lokaler brukar vara tidsbestämd.

Se även arrende.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Bjorn Lunden - Ordförklaring för hyra - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.