Lageraktier

Lageraktier är aktier som innehas som lagertillgångar.

Lageraktier är vanliga i byggnadsföretag, tomtrörelseföretag och fastighetshandlande företag där de innehavda bolagen i sin tur äger fastigheter. Samma sak gäller för värdepappershandlande företag.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Bjorn Lunden - Ordförklaring för lageraktier - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.