Just nu har vi driftstörningar vilket gör att vissa kunder upplever problem med att logga in i våra apptjänster samt i våra onlinetjänster. Felsökning pågår och bör vara åtgärdat inom kort!

Lageraktier

aktier som innehas som lagertillgångar.

Lageraktier är vanliga i byggnadsföretag, tomtrörelseföretag och fastighetshandlande företag där de innehavda bolagen i sin tur äger fastigheter. Samma sak gäller för värdepappershandlande företag.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för lageraktier - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.