Näringsförbud

Näringsförbud innebär att en person inte får bedriva affärsverksamhet, inte vara bolagsman, inte äga över 50% av aktierna i ett bolag, inte vara anställd hos närstående etc under den tid förbudet gäller. En person som har dömts för grova ekonomiska brott kan dömas till näringsförbud under en viss tid. En näringsidkare som försatts i konkurs kan exempelvis meddelas näringsförbud om han eller hon grovt åsidosatt sina skyldigheter som näringsidkare. Näringsförbuden registreras hos Bolagsverket.

Läs mer om näringsförbud i vår bok Obestånd.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.