Näringsförbud

Näringsförbud innebär att en person inte får bedriva affärsverksamhet, inte vara bolagsman, inte äga över 50% av aktierna i ett bolag, inte vara anställd hos närstående etc under den tid förbudet gäller. En person som har dömts för grova ekonomiska brott kan dömas till näringsförbud under en viss tid. En näringsidkare som försatts i konkurs kan exempelvis meddelas näringsförbud om han eller hon grovt åsidosatt sina skyldigheter som näringsidkare. Näringsförbuden registreras hos Bolagsverket.

Läs mer om näringsförbud i vår bok Obestånd.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för näringsförbud - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.