Företagande / Växa-stöd – inte för enkla bolag m.fl.

Växa-stöd – inte för enkla bolag m.fl.

Faktagranskad artikel

Skatteverket har kommit fram till att reglerna om växa-stöd inte kan tillämpas för enkla bolag, makar med gemensam verksamhet eller för medhjälpande make. Reglerna är inte heller tillämpliga för assistansberättigade eller huvudmän som inte bedriver näringsverksamhet. 

Publicerad: 2019-03-05
Vilka omfattas av växa-stödet?

De som omfattas av reglerna om växa-stöd är enmansföretag med aktiv näringsverksamhet och som inte betalat ut någon avgiftspliktig ersättning till arbetstagare eller uppdragstagare.

Läs mer om växa-stödet för enskilda näringsidkare.

Enkelt bolag och gemensam verksamhet

Ett enkelt bolag uppstår om två eller flera fysiska eller juridiska personer utövar en verksamhet i ett bolag utan att bolaget förs in i handelsregistret och blir ett handelsbolag.

Skatteverket konstaterar att ett enkelt bolag inte är ett enmansföretag enligt reglerna om växa-stöd. En person som bedriver sin verksamhet i ett enkelt bolag kan alltså inte använda sig av växa-stöd och få lägre arbetsgivaravgifter när det är fråga om avgiftspliktiga ersättningar till anställda i det enkla bolaget. Detta gäller oavsett om en delägare eller en representant för det enkla bolaget redovisar arbetsgivaravgifterna.

Detta innebär också att makar som bedriver gemensam verksamhet som ett enkelt bolag inte heller kan tillämpa reglerna om växa-stöd.

Medhjälpande make

När det gäller medhjälpande make anses den medhjälpande maken inte bedriva näringsverksamhet. Av den anledningen kan hen enligt Skatteverket inte tillämpa reglerna om växa-stöd. Däremot så kan den företagsledande maken göra det.

Huvudman eller en assistansberättigad

En god mans eller förvaltares huvudsakliga uppgift är att representera en huvudman som av olika anledningar behöver hjälp. Huvudmannen kan betala ut ersättning till sin gode man eller förvaltare. När det gäller assistansberättigade kan de i vissa fall själva anställa sina personliga assistenter. En huvudman eller en assistansberättigad bedriver dock normalt inte någon näringsverksamhet.

Om ingen näringsverksamhet bedrivs kan utbetalaren enligt Skatteverket inte jämställas med ett enmansföretag och då kan inte heller reglerna om växa-stöd tillämpas.

Skatteverkets ställningstagande 202 244580-17/111

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!