Vinstdisposition

Vinstdisposition är en av bolagsstämma eller föreningsstämma beslutad användning av ett aktiebolags eller en ekonomisk förenings disponibla vinstmedel.

Inför stämman ska styrelsen ta fram ett förslag på hur vinstdispositionen ska vara. I aktiebolag ska förslaget finnas med i förvaltningsberättelsen.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för vinstdisposition - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.