Efterfrågan

Med efterfrågan menas den mängd av en viss produkt som det finns köpare till på en marknad. Inom ekonomi och marknadsföring talar man ofta om att utbud och efterfrågan styr prissättningen på en marknad.

Man brukar tala om tre huvudtyper av efterfrågan:

• autonom efterfrågan (efterfrågan som är oberoende av efterfrågan på någon annan produkt)

• förenad efterfrågan (efterfrågan som är bestämd av efterfrågan på en eller flera andra produkter)

• härledd efterfrågan (efterfrågan som kan härledas till efterfrågan på en annan produkt).

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för efterfrågan - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.