Export

1. med export av varor menas ur momssynpunkt att varor säljs till en köpare i ett land utanför EU av någon som bedriver yrkesmässig verksamhet i Sverige, t ex när ett svenskt företag säljer varor till Norge.

Varor som ett svenskt företag säljer till en köpare i ett land inom EU räknas inte som export ur momssynpunkt utan som unionsintern försäljning.

Vid export av varor behöver inte säljaren redovisa moms i Sverige. Istället är det den som är tullskyldig (normalt köparen) i det land varorna levereras till som redovisar moms på omsättningen (importmoms) i det landet.

2. med export av tjänster menas ur momssynpunkt huvudsakligen att en svensk företagare tillhandahåller vissa typer av tjänster till köpare utomlands (inom eller utanför EU). Tjänsten räknas därmed som omsatt i köparens land och ska därför inte momsredovisas i Sverige.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för export - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.