Finansiering

Med finansiering mednas kapitalanskaffning, dvs varifrån medel att bekosta någonting tagits. För ett företag handlar finansiering om hur man får fram det kapital som behövs i verksamheten. Några exempel på finansiering i företag är vinster från verksamheten, lån, riskkapital och leasing.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Bjorn Lunden - Finansiering - Ordförklaring - Bjorn Lunden - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.