Joint venture

Joint venture är ett samarbetsavtal mellan två eller flera företag som kan (men måste inte) ligga till grund för ett joint venture-företag.

EEIG är en särskild associationsform för joint ventures inom EU.

Ett joint venture där företagen inte bildar ett bolag tillsammans är det samma som ett konsortium.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Bjorn Lunden - Ordförklaring för joint venture - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.