Kapitalandelsmetoden

Kapitalandelsmetoden är en metod för att redovisa förvärv av andelar i ett intresseföretag (inte dotterbolag).

Metoden går ut på att det förvärvande företagets andel av kapitalet i det förvärvade företaget beräknas. Beräkningen görs på samma sätt som enligt förvärvsmetoden (som används vid förvärv av dotterbolag).

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för kapitalandelsmetoden - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.