Just nu har vi driftstörningar vilket gör att vissa kunder upplever problem med att logga in i våra apptjänster samt i våra onlinetjänster. Felsökning pågår och bör vara åtgärdat inom kort!

Legotillverkning

Innebär att ett industriföretag låter en underentreprenör tillverka vissa av företagets produkter eller komponenter i företagets produkter.

Inom redovisning och företagsekonomi räknas en legotillverkad komponent som halvfabrikat.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för legotillverkning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.