Linjeorganisation

Med linjeorganisation menas en hierarkiskt uppbyggd organisationsform där varje medarbetare endast har en enda direkt överordnad chef.

Denna organisationsform utmärks av en strikt fördelning av arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Bjorn Lunden - Vad är linjeorganisation? - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.