Sommarbokskampanj t om 30 juni: 50% rabatt på alla böcker och e-böcker!

Företagande / Soliditet – vilken nivå är egentligen bra?

Soliditet  

– vilken nivå är egentligen bra? 
LEI-koder för värdepappershandel

Här visar vi hur du snabbt räknar ut företagets soliditet och vilka faktorer som påverkar soliditeten. 

Publicerad:

Soliditet är ett ekonomiskt nyckeltal som beskriver förhållandet mellan det egna kapitalet och det totala kapitalet. Man kan också se det som hur stor andel av företagets tillgångar som inte motsvaras av skulder. Soliditet beskrivs som företagets betalningsförmåga på lång sikt.

Soliditet = (Eget kapital + 79,4 % av Obeskattade reserver) / Totala tillgångar

Procentsatsen 79,4 förklaras av att bolagsskatten f n är 20,6 % (100 –20,6 = 79,4).

Soliditeten påverkas av företagets lönsamhet och finansiering. Så länge företaget kan generera lönsamhet och det egna kapitalet växer i förhållande till skulderna så förbättras soliditeten kontinuerligt. Detta kräver dock att ägarna återinvesterar vinstmedel i företaget och kanske skjuter till ytterligare kapital när det behövs.

Man säger att ju högre soliditet företaget har, desto längre kommer företaget att överleva även om det går med förlust. Men är det sant i alla lägen? Är det inte bättre för verksamhetens överlevnad att verksamheten expanderar genom nya satsningar? Ger inte vissa skulder snarare en hävstång till ännu bättre lönsamhet i verksamheten och därmed längre överlevnad? Och därmed bättre betalningsförmåga på – just det, lång sikt....

Statistik över soliditeten i olika branscher

SCB:s branschstatistik visar de viktigaste nyckeltalen för alla branscher (SNI-koder). Här ser du soliditetstalen för de större branscherna i svenskt näringsliv. Siffrorna avser företag med 1–19 anställda.

Bransch Soliditet % (medianvärde)
Alla branscher (utom fastighetsförvaltning)  50 
Fastighetsbolag och fastighetsförvaltning  33
Mark-, bygg- och anläggningsarbeten  41
Detaljhandel (utom med motorfordon)  36
Transport- och magasineringsföretag   36
Hotell, restaurang och bar  31
Informations- och kommunikationsverksamhet   58
Utbildning, sjukvård och andra tjänster   62
Metallindustri (ej maskiner och apparater)   47
Byggentreprenörer  41
Specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer  46
Parti- och provisionshandel (utom med motorfordon)  43
Åkerier och flyttfirmor  36
Programvaruproducenter, datakonsulter mfl  60
Konsultbyråer inom PR, kommunikation och organisation  61
Arkitektkontor, tekniska konsultbyråer mfl  61
Juridiska och ekonomiska konsultbyråer  58Källa: SCB Branschstatistik

Som du ser är det i konsultbranscherna som soliditeten är högst. Det förklaras främst av att företag i dessa branscher inte tvingas till lika stora investeringar som t ex fastighetsbolag, tillverkningsindustri, åkerier mfl och därför är mindre skuldsatta.

Läsa mer

I boken Företagets ekonomi får du alla viktiga ekonomiska nyckeltal, rapporter och begrepp utförligt förklarade. Finns som tryckt bok och e-bok.