Utbud

Utbud är den mängd av en produkt (vara eller tjänst) som bjuds ut på en marknad under en viss tid. Inom ekonomi och marknadsföring talar man ofta om att utbud och efterfrågan styr prissättningen på en marknad.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för utbud - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.