Fakturering / Kontantfakturering

Kontantfakturering

Faktagranskad artikel

Kontantfakturering innebär att ett företag upprättar en faktura och tar betalt direkt vid försäljningstillfället – antingen kontant eller med kort. Något krav på registrering i ett kassaregister finns inte om kontantfakturan uppfyller bokföringslagens krav på en verifikation. 

Publicerad: 2023-04-19

Kontantfakturan måste innehålla uppgifter som gör det möjligt att identifiera kunden. När du registrerar kontantfakturan behöver du därför ange kundens namn och adress. Andra uppgifter som behöver finnas med är exempelvis datum, vad fakturan avser och vilket belopp det handlar om. Varje enskild kontantfaktura ska ha ett löpnummer, sparas i ursprungligt skick och bokföras enligt reglerna för bokföring av fakturor. Den kontanta betalningen av kontantfakturan ska bokföras senast påföljande arbetsdag.