30% rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 30/11. Vad vill du lära dig? »

Fakturering / Kontantfakturering

LEI-koder för värdepappershandel

Kontantfakturering innebär att ett företag upprättar en faktura och tar betalt direkt vid försäljningstillfället – antingen kontant eller med kort. Något krav på registrering i ett kassaregister finns inte om kontantfakturan uppfyller bokföringslagens krav på en verifikation. 

Publicerad:

Kontantfakturan måste innehålla uppgifter som gör det möjligt att identifiera kunden. När du registrerar kontantfakturan behöver du därför ange kundens namn och adress. Andra uppgifter som behöver finnas med är exempelvis datum, vad fakturan avser och vilket belopp det handlar om. Varje enskild kontantfaktura ska ha ett löpnummer, sparas i ursprungligt skick och bokföras enligt reglerna för bokföring av fakturor. Den kontanta betalningen av kontantfakturan ska bokföras senast påföljande arbetsdag.    

Att arbeta med kontantfakturering i våra program

I våra program BL Fakturering och BL Fakturering Plus finns en kassafunktion som gör det smidigt att hantera kontantförsäljning och du kan göra automatiska utskrifter av kontantkvitton. Du kan använda en kvittoskrivare och få dina kvitton utskrivna på den. Det passar bra för företagare som inte har så många kontantförsäljningar per dag – som exempelvis frisörer, hantverkare och massörer.

I programmen kan du även få fram färdiga rapporter över din försäljning och se alla dina tidigare kontantfakturor.