Fakturering / Kreditera – så gör du en kreditfaktura

Kreditera – så gör du en kreditfaktura

Faktagranskad artikel

Att skapa en kreditfaktura kan bli aktuellt när företaget skickat en felaktig faktura eller kunden av någon anledning är missnöjd med en levererad vara eller tjänst och därför begär en korrigering. Genom att kreditera fakturan kompenserar säljaren kunden för skadan.

Publicerad: 2024-02-04
Vid kreditering betalar säljaren till köparen

En kreditering görs genom att säljaren upprättar en kreditfaktura (kreditnota) till köparen på ett belopp som kompenserar kunden för skadan. Man kan säga att det är en motsatt faktura; säljaren betalar kunden. Den ursprungliga fakturan ska inte makuleras utan fortsätter att existera, vid sidan av kreditfakturan, och kreditfakturan ska hänvisa till originalet.

När behöver man skapa en kreditfaktura?

Det kan finnas många anledningar till att man behöver utfärda en kreditfaktura. Några exempel är:

  • En felaktig faktura, t ex med felaktigt belopp, behöver korrigeras
  • Varan som levererats är skadad eller felaktig
  • Varan som köparen betalt för har återlämnats
Vid kreditering är beloppen negativa

En kreditfaktura utformas på samma sätt som en vanlig faktura med den skillnaden att du använder rubriken Kreditfaktura. En annan skillnad är att vid en kreditering är beloppen negativa.

Så bokför du kreditfakturor
Du krediterar en kund
DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
3001
800
1511
1 000
 2610200 

Ett parti tröjor har skickats till en kund, varav ett antal hade fel färg. En kreditfaktura [1511] på 1 000 kr skickas. 800 kr avser försäljning [3001] och 200 kr är utgående moms [2610].

Med BL Fakturering skapar du enkelt kreditfakturor. Prova gratis i 30 dagar.
Du får en kreditfaktura från en leverantör
DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
2440
1 000
4000
800


2640200

Fakturan för ett materialinköp visar sig vara felaktig. Företaget får därför en kreditfaktura (kreditnota) på det felande beloppet. Leverantörsskulder [2440] debiteras med 1 000 kr. Kostnadskontot för inköp [4000] krediteras med 800 kr. Samtidigt krediteras kontot för ingående moms [2640] med 200 kr.


Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!