Arv i internationella situationer

Newsroom - Arv i internationella situationer - ctl00_cph1_approvedImg

Från och med 17 augusti gäller EU:s arvsförordning för arv i internationella situationer.

Dagens regler om arv i internationella situationer

Enligt dagens svenska regler om arv i internationella situationer gäller normalt den s k nationalitetsprincipen. Detta innebär att arv ska hanteras enligt lagen i det land den avlidne var medborgare.

Speciella regler gäller dock vid arvsfrågor som enbart berör de nordiska länderna. I dessa fall gäller den s k hemvistprincipen, vilket innebär att arv hanteras enligt lagen i det land den avlidne hade sin hemvist.

Nya regler – arvsförordningen

EU tog i juli 2012 beslut om en ny arvsförordning. Den nordiska arvskonventionen kommer att finnas kvar, men ska anpassas till arvsförordningen.

De nya bestämmelserna innebär bland annat att hemvistprincipen ska tillämpas vid arv. Huvudregeln är att behörig domstol i arvsfrågan är domstolen i det land där den avlidne hade hemvist vid sin död. Det är också lagen i det landet som ska tillämpas på arvet.

Det finns dock en möjlighet för en person att genom ett s k lagvalsförordnande (i t ex testamente) välja att lagen i en stat där han eller hon är medborgare (nationalitetsprincipen) ska tillämpas på arvet efter denne. Denna regel ska även införas i den nordiska arvskonventionen.

Ikraftträdande

Arvsförordningen ska börja tillämpas 17 augusti 2015. Ändringarna av den nordiska arvskonventionen ska börja gälla vid samma tidpunkt.

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »

Lyssna och lär med vår podcast!

– få tips på hur du framgångsrikt driver företag!