Semesterplanering – tips och fakta!

Newsroom - Semesterplanering – tips och fakta - ctl00_cph1_approvedImg

Semesterplaneringen pågår för fullt i många företag – samtidigt som det finns andra som skjuter på det in i det sista. Är du en av dem som ännu inte har funderat över hur verksamheten ska skötas under huvudsemestern? I så fall är det hög tid att påbörja sommarens semesterplanering!

Vi bjuder på en semesterlista för 2019, bara att ladda ner!


Semester – i korthet

Semesterlagen är en skyddslag som säger att arbetsgivare ska se till att de anställda tar ut fyra veckors semester varje år (5 dagar får sparas). Normalt ska huvudsemestern förläggas under perioden juni–augusti i samråd med den anställde. Om man är bunden till ett kollektivavtal ska man följa bestämmelserna i detta.


10 tips och fakta

 1. Börja nu!

  Be de anställda att lämna in sina önskemål och sätt en deadline för detta, sätt också ett datum för när semesterplaneringen ska vara klar. Du kan överlåta planeringen till dina anställda om det passar er bättre. Men om personalen inte kommer överens bör du vara tydlig med att du kommer gå in och förlägga semestern, självklart med verksamhetens såväl som personalens bästa för ögonen.

 2. Fastställ antalet semesterdagar!

  Fastställ hur många semesterdagar dina anställda har, håll även koll på sparade dagar och om några måste tas ut. Nyanställda kan inte tvingas till att ta ut obetald semester, permitteras de vid stängning av verksamheten? Har de rätt till förskottssemester?

 3. Övrig ledighet!

  Ta hänsyn till andra ledigheter som föräldraledighet under sommarmånaderna. Normalt ska föräldraledighet beviljas om den anställde meddelar minst 2 månader i förväg.

 4. Planera i samråd!

  Sammanställ semesterschemat i samråd med de anställda och försök tillgodose önskemål, det brukar heta att nöjda medarbetare är bra medarbetare! Om det finns ett kollektivavtal måste ni förhandla om förläggning av semesterledigheten med facket.  

 5. Informera!

  Informera personalen om när deras semester är förlagd, normalt har de rätt att få veta när deras semester är förlagd minst två månader i förväg. Om semesterledigheten är förlagd i samråd med den anställde behövs det av naturliga skäl ingen särskild underrättelse.

 6. Hantera sparade dagar!

  Har de anställda mer än 25 dagars semesterrätt, t ex 30 dagar? I så fall kan det bli en betydande pott av sparade dagar som tillslut ska förläggas. Fila på en policy för hur förläggning av dessa dagar bör ske.

 7. Kort anställning!

  Om en anställning pågår under kortare tid än 3 månader kan rätten till semesterledighet avtalas bort, endast då kan semesterersättning betalas ut löpande. Men den får inte bakas in i lönen utan måste redovisas tydligt!

 8. Sjukdom under semestern!

  Om en anställd blir sjuk under sin semester har den anställde rätt att sjukanmäla sig och ta ut sin semesterledighet vid ett senare tillfälle. Syftet med semestern är ju att den anställde fritt ska få utnyttja sin ledighet för vila och rekreation.

 9. Olika år!

  Det år då semestern tjänas in kallas för intjänandeår. Efter intjänandeåret följer semesteråret vilket är det år då den anställde har rätt att ta ut sin semester. Det förekommer också att man har sammanfallande semester- och intjänandeår. 

 10. Semesterdag och semesterlön!

  Semester kan bara tas ut i hela dagar. Semesterlönen beräknas enligt procentregeln eller sammalöneregeln, vilken metod man ska använda beror på t ex frånvaromönster och vilken slags lön (timlön, månadslön osv) den anställde har.

Lär dig mer!

Med vår praktiska handbok Semester och sjukfrånvaro får du stöd i ditt arbete, men vi kan även rekommendera vår e-kurs Semester för den som vill lära sig mer.

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »