Semester

Semester

– vi förenklar ditt företags semesterhantering

Personalrelaterade områden som semester har alltid legat oss varmt om hjärtat. Vi vet att semesterreglerna och de olika beräkningarna kan vara knepiga att förstå. Genom att erbjuda lättanvända löneprogram, pedagogiska kurser och lättfattliga böcker vill vi göra det så enkelt som möjligt för dig som företagare att sköta administrationen av semester och semesterfrågor. 

Lär dig semesterhantering och semesterberäkning

– i datorn, mobilen eller plattan

Under denna onlinekurs får du en rejäl genomgång av de regler och beräkningar som ligger till grund för semesterhanteringen. Kursen bygger på semesterlagens bestämmelser men vi tittar även på kollektivavtalens vanligaste regler för bland annat semesterlön.

Temasidor - Semester – så funkar reglerna - Bjorn Lunden - ctl00_cph1_DynamicControlContainer6_po_6303_dc6303_productCplpg3028_productImg

Intressanta artiklar om semester och semesterhantering

Temasidor - Semester – så funkar reglerna - Bjorn Lunden - ctl00_cph1_DynamicControlContainer7_po_6304_dc6304_cArticleListpg98_ctl00
Semesterplanering – tips och fakta

Att vara ute i god tid med företagets semesterplanering är en smart idé. Här ger vi dig tips och fakta som kan vara bra att tänka på inför planeringsarbetet. 

Läs mer »
Temasidor - Semester – så funkar reglerna - Bjorn Lunden - ctl00_cph1_DynamicControlContainer7_po_6304_dc6304_cArticleListpg464_ctl00
Sparad semester

En anställd har 5 dagar sparad semester från förra intjänandeåret. Kan arbetsgivaren ”tvinga” den anställde att ta ut dessa 5 dagar omgående? Kan den anställde vägra att ta ut eller vägra att spara dessa 5 dagar och kräva att arbetsgivaren skall betala ut...

Läs mer »
Temasidor - Semester – så funkar reglerna - Bjorn Lunden - ctl00_cph1_DynamicControlContainer7_po_6304_dc6304_cArticleListpg490_ctl00
Semesterdagar vid byte av arbetsgivare

Vi har anställt en ny medarbetare som innan anställningen hos oss var föräldraledig hos sin gamla arbets­givare. Hon fick då 120 semester­lönegrundande frånvarodagar. Nu ska hon vara föräldraledig igen (för samma barn). Har hon rätt till 120 nya...

Läs mer »

Frågor och svar om semester

 • Omfattas alla företag av samma semesterregler?

  Svar: 
  Alla företag omfattas av semesterlagen, oavsett hur många anställda företaget har och i vilken bransch företaget verkar. Semesterlagen är en social skyddslag som innehåller minimibestämmelser för att ge alla anställda rimliga semesterförmåner. Det finns normalt inget som hindrar dig som arbetsgivare att ge dina anställda bättre förmåner än vad lagen kräver, t ex fler betalda semesterdagar, högre semesterlön eller möjlighet att förlägga semestern när under året de själva vill. Många företag, särskilt de större företagen, har kollektivavtal där semesterreglerna för de anställda regleras. Kollektivavtalet tar då över vissa av semesterlagens bestämmelser. Har företaget tecknat ett kollektivavtal eller hängavtal måste man följa bestämmelserna i avtalet.

 • Vad är skillnaden mellan intjänandeår och semesterår?

  Svar:
  För att en anställd ska ha rätt till betald semester enligt semesterlagen måste semestern alltså ha tjänats in. Det år då semestern tjänas in kallas intjänandeår. Efter intjänandeåret följer semesteråret vilket är det år då den anställde har rätt att ta ut den intjänade semestern. Enligt semesterlagen börjar intjänandeåret 1 april och löper till 31 mars året därpå. Semestern får sedan tas ut under perioden 1 april till 31 mars året efter intjänandeåret, dvs under semesteråret. Kollektivavtal kan dock innehålla andra bestämmelser om intjänande- och semesterår.

 • Vad är skillnaden mellan semesterlön, semesterersättning och semestertillägg? 

  Svar: 

  • Semesterlön är den lön den anställde får under semestern.
  • Semesterersättning betalas i vissa fall ut i stället för semesterlön. Det kan t ex vara när en anställd slutar sin anställning.
  • Semestertillägg är ett tillägg till den vanliga lönen som gör att den anställde kommer upp i den semesterlön han eller hon har rätt till enligt semesterlagen eller enligt avtal.


Vi kan hjälpa dig!

Fyll i dina uppgifter eller ring oss på 0650-54 14 00, så hjälper vi dig!