Äganderättsförbehåll

Äganderättsförbehåll (även ägarförbehåll) är ett villkor som förekommer i avtal om avbetalningsköp och som ger säljaren rätt att återta varan om köparen inte sköter sina amorteringar.

Fram till dess att en vara är helt betald får inte köparen sälja varan vidare.

För att en säljare ska kunna ta tillbaka varan i ett avtal med en konsument, krävs det enligt konsumentkreditlagen att kredittagaren släpar efter minst en månad med en betalning som uppgår till minst 1/10 av kreditbeloppet. Är kredittagaren sen med två betalningar ska dessa tillsammans utgöra 1/20 av det ursprungliga kreditbeloppet.

Ingår en näringsidkare ett avbetalningsköp med en annan näringsidkare kan han inte heller återta varan hur som helst, även om det finns ett äganderättsförbehåll i avtalet. Köparen måste enligt lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare vara försenad med betalningen mer än fjorton dagar.

Jfr återtagandeförbehåll.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för äganderättsförbehåll - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.