Just nu har vi problem med våra webbtjänster. Vi jobbar på att lösa detta!

Rätt för en konsument att under vissa förutsättningar få ångra ett köp.

Ett avtal är som huvudregel bindande. Enligt distans- och hemförsäljningslagen har dock konsumenten ångerrätt. Ångerfristen är som huvudregel 14 dagar från den dag varan togs emot eller avtalet om en tjänst ingicks. Ångerfristen börjar inte löpa förrän konsumenten har fått en ångerblankett och information om ångerrätten. Har inte näringsidkaren lämnat information om ångerrätt förlängs ångerfristen till ett år. Har näringsidkaren missat att ge konsumenten information i marknadsföringen, förlängs ångerfristen till tre månader.

Konsumentens meddelande om att han eller hon ångrar köpet kan vara muntligt eller skriftligt.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för ångerrätt - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.