Återköp

Återköp kallas det när ett publikt aktiebolag köper tillbaka sina egna aktier av aktieägarna, antingen för att minska aktiekapitalet eller för att senare sälja aktierna igen. 

I mindre aktiebolag förekommer i stället inlösen av aktier. Se sale and lease back.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för återköp - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.