Återtagandeförbehåll

Återtagandeförbehåll är ett förbehåll som förekommer i avtal om avbetalningsköp och som ger säljaren rätt att återta varan om köparen inte betalar i tid.

För att en säljare ska kunna driva igenom ett återtagandeförbehåll i ett avtal med en konsument, krävs det enligt konsumentkreditlagen att kredittagaren släpar efter minst en månad med en betalning som uppgår till minst 1/10 av kreditbeloppet. Är kredittagaren försenad med två betalningar ska dessa tillsammans utgöra 1/20 av det ursprungliga kreditbeloppet. Annars kan säljaren inte ta tillbaka varan.

Ingår en näringsidkare ett avbetalningsköp med en annan näringsidkare kan han inte heller återta varan hur som helst, även om det finns ett återtagandeförbehåll i avtalet. Köparen måste enligt lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare vara försenad med betalningen mer än fjorton dagar.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för återtagandeförbehåll - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.