Överhyra

Den del av hyran som överstiger den marknadsmässiga hyran (ortens pris) är överhyra.

Är uthyraren anställd av hyresgästen (uthyrning till arbetsgivaren) räknas överhyran som lön (skattepliktig och socialavgiftsbelagd).

Överhyra till delägare i ett fåmansföretag beskattas på olika sätt beroende på om delägaren är verksam i bolaget eller inte. För delägare som är verksamma i bolaget beskattas överhyran som en vanlig löneinkomst. Bolaget får dra av överhyran som lönekostnad, men måste betala socialavgifter på beloppet. För delägare som inte är verksamma i bolaget beskattas överhyran som utdelning. Bolaget får inget avdrag för beloppet men slipper å andra sidan betala socialavgifter.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för överhyra - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.