Affärsjuridik

Med affärsjuridik menas områden inom civilrätten som reglerar affärslivet, t ex köp-, avtals-, konsument- och krediträtt. Vid sidan av affärsjuridiken finns handelsseder och etiska normer som i praktiken ofta reglerar olika former av affärsuppgörelser och avtalsslutande.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för affärsjuridik - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.