Allmänna arvsfonden

Allmänna arvsfonden är en fond som delar ut medel i syfte att främja verksamhet av ideell karaktär till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionshinder. Om en avliden person saknar make eller närmare släktingar och inte har skrivit ett testamente tillfaller egendomen Allmänna arvsfonden.

Arvsfonden kan även få egendom genom gåva, testamente, förmånstagarförordnande i försäkringsavtal eller vid likvidation av aktiebolag eller ekonomisk förening. I en ideell förenings stadgar kan föreskrivas att tillgångarna tillfaller allmänna arvsfonden om föreningen likvideras.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för Allmänna arvsfonden - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.