Allmänt förvar

Allmänt förvar är en förvaring hos länsstyrelsen av ett belopp på grund av att en borgenär är okänd eller vägrar eller inte kan ta emot en betalning. Genom en sådan deponering anses gäldenären ha betalat och undviker därmed att hamna i dröjsmål med en betalning. Vid en tvist om exempelvis en hyra kan hyresgästen lämna en deposition i allmänt förvar hos länsstyrelsen.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för allmänt förvar - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.