Juridik / Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring – så funkar det

Faktagranskad artikel

En ansvarsförsäkring gäller om man blir skadeståndsskyldig på grund av att man skadat en annan person eller hans egendom. Man kan säga att detta är en typ av drulleförsäkring. En sådan ingår också normalt i en hemförsäkring, men den täcker endast sådant man gör sig skyldig till i egenskap av privatperson. 

Publicerad: 2020-01-07
Kombinerad försäkring

En ansvarsförsäkring kan tecknas separat, men den kan även ingå i en så kallad kombinerad företagsförsäkring. Ansvars­försäkringen täcker det skadestånds­ansvar som före­taget kan drabbas av om före­taget varit vårdslöst, dvs har skadat någon i sin verksamhet på grund av att någon ­person på företaget varit oaktsam.

Försäkringen täcker inte skador som har orsakats uppsåtligen, dvs med avsikt. Exakt vad försäkringen täcker och i vilka situationer den ­gäller framgår av försäkringsvillkoren.

Det är mycket viktigt att näringsidkaren går igenom villkoren och ställer frågor till sitt försäkringsbolag så att försäkringen verkligen gäller för näringsidkarens ­särskilda typ av verksamhet. Säljer ett företag konsulttjänster är det inte säkert att det är tillräckligt att företaget tecknar en kombinerad företagsförsäkring. Ibland är nämligen konsulttjänster undantagna från den försäkringen och näringsidkaren måste alltså teckna en tilläggsförsäkring. Likaså om en näringsidkare exempelvis ger ekonomisk rådgivning eller gör starkströmsinstallationer.

Skador som anställda vållar

Försäkringen täcker vanligtvis också skador som företagets anställda är vållande till.

Typer av skador

Ansvarsförsäkringen täcker person- och sakskador.

Hantverkarna HB ska måla om Lidera AB:s konferensrum. En anställd ­råkar stöta till en dyrbar kristallkrona så att den går i golvet. Den anställde blir inte ersättningsskyldig. Det är istället Hantverkarna HB som måste betala skadan på kristallkronan. Företaget kan dock utnyttja sin försäkring eftersom det är en sak som har skadats.

En ren förmögenhetsskada är en ekonomisk skada som har orsak­ats utan att det finns något samband med någon person- eller sakskada. Den vanliga ansvarsförsäkringen täcker vanligtvis inte rena förmögenhetsskador, exempelvis om den skade­drabbade går miste om en vinst i sin verksamhet. Med detta menas att om en säljare inte levererar den kvantitet av en produkt som man avtalat om så täcks denna förlust inte av en ansvarsförsäkring. Köparen får i det här fallet ersättning på så sätt att han kan göra pris­avdrag eller får återbetalning av köpeskillingen.

Obligatoriska ansvarsförsäkringar

Exempel på obligatoriska ansvarsförsäkringar är trafikförsäkringen och försäkringar som ska tecknas enligt olje­ansvarighetslagen eller atom­ansvarighetslagen. Auktoriserade eller godkända revisorer måste ha ansvarsförsäkring med ett särskilt tillägg för förmögenhetsskada. Det måste även legitimerade redovisningskonsulter och redovisnings­konsulter anslutna till SRF. Även fastighets- och försäkringsmäklare måste ha ansvarsförsäkring, liksom advokater och bi­trädande jurister vid advokatbyråer. Den som har en sådan försäkring behöver alltså inte betala hela skadeståndet ur egen ficka om han blir dömd.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!