Arbetsmiljöinspektionen (AI)

Arbetsmiljöinspektionen (AI) utför den regionala tillsynen av arbetsmiljön. AI har till uppgift att kontrollera att arbetsgivaren lever upp till de krav som ställs i Arbetsmiljölagen och i de föreskrifter som Arbetsmiljöverket utfärdar. Denna kontroll görs vanligtvis genom inspektion.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för Arbetsmiljöinspektionen (AI) - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.