Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen är en lag som syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Arbetsmiljölagen innehåller de grundläggande reglerna om exempelvis ansvar och skyddsarbete. Dessutom innehåller lagen en förteckning över speciella villkor för olika slags produkter, exempelvis produktinformation, tillståndsregler och skyddsregler.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för arbetsmiljölagen - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.