Betalningsinställelse

Betalningsinställelse är om ett företag misstänker att det är på obestånd och meddelar att betalningarna ställs in. Orsaken är oftast att likvida medel saknas för tillfället.

En betalningsinställelse kan vara officiell eller tyst.

Vid en officiell betalningsinställelse skickar företaget en skrivelse till alla fordringsägare som man känner till där det meddelar att företaget ställer in sina betalningar för att om möjligt rekonstrueras. De myndigheter som berörs, exempelvis Skatteverket, ska också informeras direkt om betalningsinställelsen. Den som har ställt in betalningarna får endast köpa sådant som är nödvändigt för att driften ska kunna fortsätta. Dessutom måste allt betalas kontant.

I praktiken innebär detta att betalningsinställelsen inte kan pågå mer än högst några dagar, upp till ett par veckor. 

En tyst betalningsinställelse innebär att gäldenären helt enkelt slutar att betala sina skulder. Detta är ett sämre alternativ i och med att detta inte skyddar gäldenären mot ett slagsmål mellan fordringsägarna om att få betalt.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för betalningsinställelse - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.