Borgenär

Borgenär kallas den som har en skuld att kräva in från någon annan. Borgenären är alltså den som har lämnat en kredit till någon. Borgenären kallas ibland fordringsägare.

Gäldenär kallas den som har en skuld till borgenären.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för borgenär - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.